Er zijn een behoorlijk aantal wetten en regels voor mensen met een lichamelijke beperking, waaronder:

• Mensen met een beperking moeten net als ieder ander zo optimaal mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz).
• Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Hierop is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) aangepast en uitgebreid.
• Sinds 1 januari 2017 is er een wet met een norm voor algemene toegankelijkheid (van o.a. publieke gelegenheden).
• Bij het volgende thema wordt ingezoomd op werken met een beperking. Hoe het precies zit, welke rechten je hebt en de mogelijkheid tot het indienen van klachten is o.a. terug te vinden op de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/inhoud/gelijke-behandeling-mensen-met-beperking-of-chronische-ziekte .

Formeel ondertekenen zonder dat je zelf een handtekening kan zetten. Hoe gaat dat? Als je zelf geen handtekening meer kunt zetten, dan kun je vaak via een schrijven van jouw arts of een onafhankelijke arts een aantekening op je identiteitskaart of paspoort laten zetten, dat je zelf niet in staat bent om te ondertekenen. Als je iets formeel moet ondertekenen, dan kun je iemand anders dat voor jou laten ondertekenen met daarvoor ‘i.o.’ dat staat voor ‘in opdracht’. Om te voorkomen dat anderen daar misbruik van maken kun je deze identiteitskaart of paspoort beter alleen via een beveiligde verbinding of alleen versleuteld (encrypted) digitaal verzenden. Dek daarbij niet noodzakelijke gegevens af, want jouw identiteitskaart of paspoort kan zonder handtekening misbruikt worden.

Voor een groot aantal zaken kan het ook voldoende zijn om een stempel laten maken van je handtekening.

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.

Openstaande vragen en/of innovatiebehoeften:

FINANCIËN

• Kosten i.v.m. met je lichamelijke beperking worden soms vergoed door je ziektekostenverzekering, de wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) Je kunt bij je ziektekostenverzekering en jouw gemeente informeren of je voor vergoeding in aanmerking komt. Deze regelingen hebben meestal wel gemeen dat je vooraf toestemming moet vragen voordat je kosten maakt. Zeer informatief en daarom een KROONJUWEEL is de website http://www.zorghulpatlas.nl/.
• De belastingdienst kent enkele regelingen voor gehandicapten, zoals dat je vanaf een bepaalde financiële drempel bij de belastingdienst geld kunt terugvorderen voor zelf aangeschafte hulpmiddelen voor je beperking. Kijk voor alle regelingen op de website van de belastingdienst. Onder meer bestaat er in Nederland een aftrek voor zorgkosten(zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/aftrek_zorgkosten)
• Je kan wellicht in aanmerking komen voor een Persoons Gebonden Budget als je thuis door ziekte, handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig hebt (zie https://www.svb.nl/int/nl/pgb/ of http://wijzermetjebeperking.nl/pgb/).
• Overweeg bij de keuze van een ziektekostenverzekering om een restitutieverzekering te nemen i.p.v. dezelfde verzekering die op contractbasis werkt. Hierdoor ben je vrij in de keuze van een medicus of therapeut en krijg je hiervoor een marktconforme vergoeding (bij andere polissen krijg je vaak alleen een vergoeding als de medicus onder contract staat en de tarieven van specialisten zijn al gauw hoger dan € 200 per uur).
• Je kan recht hebben op bijv. een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die wordt uitgevoerd door het UWV. Daarin wordt onder meer ingegaan op het doorbetalen van loon tijdens de eerste twee jaar ziekte en ook de uitkering daarna bij diverse gradaties van arbeidsongeschiktheid.
• Een werkgever mag bij ziekte ook meer uitkeren dan wettelijk verplicht. Verder was het een aantal jaren geleden zo dat als je binnen twee jaar na je ziektemelding volledig werd afgekeurd en daarna een uitkering van 75% van je loon ontving, dan je de werkgever gedurende eerste twee jaar na ziektemelding dit mocht aanvullen tot 100% van je loon. Je kunt je werkgever vriendelijk verzoeken om van deze mogelijkheden gebruik te maken. ‘Nee heb je, ja kun je krijgen.’ Voor de exacte actuele details kun je het beste op de website van het UWV informatie zoeken.
• houd grip op ál je geld zaken Voor je algemene welbevinden is het verstandig om grip op al je geldzaken te houden. Op de website www.gripopaljegeld kun je een gratis spreadsheet downloaden, waarmee je inzicht krijgt in echt ál je geldzaken (niet alleen betaalrekeningen, maar ook contant geld, spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en ook leningen en schulden. De spreadsheet is te gebruiken met Microsoft Excel (vanaf versie 2003) en het gratis OpenOffice. Voor zover bekend is er geen ander programma dat inzicht biedt in écht al je financiën. De spreadsheet is geschikt tot maximaal 3 betaalrekeningen en daarmee bruikbaar voor een totaal inzicht van zowel individuen als twee partners met ieder een eigen rekening en een gezamenlijke rekening.

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.

Openstaande vragen en/of innovatiebehoeften: