• besteed als (zorg)organisatie tijd aan verbetering van de kwaliteit van het hulpgeven. Er wordt aan mensen met een lichamelijke beperking nogal eens naar hunde tevredenheid van de centrale personen gevraagd - heel goed en vooral blijven doen -, maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat wel bedoeld wordt is dat de individuele hulp zo goed als mogelijk wordt en blijft:

• Geef de persoon met een lichamelijke beperking de kans om echt mee te denken over hoe de hulp beter en mogelijk efficiënter kan. Daar is soms best een verbeterslag mogelijk. De persoon met de lichamelijke beperking is tenslotte degene waarom alles draait en die de geboden hulp echt ervaart. Betrek deze persoon bij verbeterslagen. Deze kan ook het effect van een doorgevoerde verandering op gebruikerswaarde schatten. En doe wat met zinvolle suggesties en maak dat vooral bekend (bijv. ’de suggestie van de maand’).

• Geef vakexperts op hun specifieke terrein de ruimte om hun kennis en ervaring goed aan anderen over te dragen. Nuttige kennis en ervaring blijft soms onnodig beperkt tot weinig medewerkers. Een verbetering van de kwaliteit en tegelijkertijd efficiëntie kunnen dan hand in hand gaan, omdat dan hulp vaak ook minder tijd vergt. Ter illustratie: het aanbrengen van een infuus bij iemand, die moeilijker te prikken is. De een doet het in één keer goed (bijv. een anesthesist), terwijl iemand met minder handigheid er bijvoorbeeld veel langer mee bezig is met bovendien meer ongewenst littekenweefsel voor de patiënt in kwestie.Een korte training van iemand die het goed kan aan minder ervaren collega’s kan eraan bijdragen dat meer collega’s het daarna ook goed kunnen. Dit voorbeeld komt misschien wel te vanzelfsprekend over, maar dit gebeurt helaas nog steeds vaak niet.

• Gebruik (alternatieve) geneesmiddelen altijd in overleg met jouw behandelend medicus.
• Soms kan ‘out of the box’ denken een oplossing bieden; bijvoorbeeld het gebruik van botox bij constante pijnbestrijding in spieren.
• Vraag gerust een second opinion aan als je twijfels hebt over de beste aanpak: twee weten er tenminste meer dan één.

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.

Openstaande vragen en/of innovatiebehoeften: