Voor het aanpakken van de medische aspecten van je lichamelijke beperking of de gevolgen daarvan is het enorm belangrijk dat je medici inschakelt die jou kunnen helpen.

De ideale medicus:

• heeft verstand van zaken het gebied van de aandoening, de daar bijbehorende beperkingen, behandelmethoden en nieuwe ontwikkelingen.
• reageert niet alleen op wat jij vertelt of vraagt maar ook wat hij/zij zelf ziet of hem/haar opvalt
• communiceert goed met jou en stelt goede vragen, toont deskundigheid en komt helder, duidelijk en empathisch op jou over.
• Verwijst door naar andere medici voor onderwerpen, waar hij of zij geen deskundige in is

Kortom, je moet echt het vertrouwen hebben dat de medicus jou goed helpt. Heb je dit vertrouwen niet, bespreek dit of overweeg een andere medicus te zoeken. De ervaring leert dat het behoorlijk uit kan maken of je de ene medicus hebt of een andere.

Op deze website wordt niet ingegaan op specifieke artsen of behandelmethoden, maar wel waar je meer informatie kan inwinnen over medici, zoals:

1. via internet over de beste/goede ziekenhuizen, specialisten en therapeuten https://www.zorgkaartnederland.nl/
2. met een waarderingscijfer van patiënten en handige zoekmogelijkheden; je kunt zelf ook jouw medicus een waarderingscijfer geven. De waarderingscijfers zijn en blijven persoonlijke waarderingen van andere patiënten: of jij dezelfde waardering zal ondervinden weet je nooit, maar daar kom je vanzelf achter.
3. informeer bij huisarts, lotgenoten, apotheker of bij patiëntenverenigingen
4. informeer bij anderen die een bekende hebben met dezelfde aandoening/beperking(en).

Bereid bezoeken aan medici goed voor zodat je deze goed kan informeren over het verloop van je ziekte en je al jouw vragen op een rijtje hebt.

Een revalidatiearts richt zich niet op de behandeling van één ziekte of aandoening, maar op het opheffen, verminderen of zo mogelijk voorkomen van de gevolgen ervan. Het gaat hierbij niet alleen om de functies van het lichaam (bijv. spierkracht), maar ook om de gevolgen die een aandoening heeft op activiteiten (bijv. lopen en zelfverzorging) en participatie (bijv. werk of relaties). Een revalidatiearts heeft daardoor een brede kijk op alle zaken die bij een lichamelijke beperking komen kijken en heeft veel multidisciplinaire contacten met therapeuten, specialisten en andere lokale zorggevers. Het doel van de revalidatiegeneeskunde is handicaps te voorkomen, dan wel zo klein mogelijk te laten zijn, zodat de patiënt optimaal kan functioneren in de maatschappij. Een revalidatiearts vult daarmee specialisten of huisartsen of andere medici aan, die zich vooral op de beperking zelf richten.

Neem een naaste mee naar deze gesprekken. Deze naaste vangt in het gesprek vaak dingen op, die aan jouw aandacht ontsnapt zijn, of kan bijv. het gesprek nuttig voortzetten als de medicus een slecht bericht voor jou heeft. Misschien kan deze naaste ook jouw vervoer verzorgen of begeleiden. Bespreek met deze naaste wat jullie aan het bezoek aan indrukken en informatie hebben overgehouden, zodat verschillen snel duidelijk worden en je een completer beeld krijgt van het besprokene en wat (als vervolg) is afgesproken. Betrek deze persoon daarom ook bij de voorbereiding.

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.

Openstaande vragen en/of innovatiebehoeften: