GEZOCHT

Hier staan oproepen van zowel de website redactie áls van innovatoren om actief mee te doen met de website of innovaties:

1. De redactie van de website zoekt vrijwilligers bij het actueel houden van de website en ondersteuning voor organisatorische werkzaamheden :

a. themahouder voor actuele inhoud Heb jij ervaring met een bepaald thema dan kun je aanmelden als themahouder. Wat en hoe doe je dat dan? Dat gaat op deze website heel eenvoudig, kost niet veel tijd en kun je gewoon vanuit thuis doen op het moment dat het jou uitkomt:

i. als je begint als themahouder krijg je de bestaande tekst op de website als een Worddocument in deze gebruik je als basis

ii. Je houdt de inhoud van thema’s op de website up-to-date en compleet voor de redactie van de website door:

1. eigen tips, innovatiebehoeften en handige informatiebronnen toe te voegen

2. als eerste nieuwe tips, innovatiebehoeften en informatiebronnen te bekijken, die zijn aangeleverd door bezoekers van de website, en als je vindt dat deze informatie behulpzaam kan zijn voor anderen met deze lichamelijke beperking of hulpgevers neem ze dan op in het document en stuur dit naar de redactie. Als je zelf vragen hebt voor de informatie indiener, stel deze dan en "onzorg" de redactie. De redactie bekijkt ook nog de door jou aangeleverde informatie en zorgt er dan voor dat het op de website komt te staan.

3. En als je belangstelling hebt om de ontwikkelingen op jouw thema in de gaten te houden, dan is dit de ideale plek om nuttige ontwikkelingen op deze manier aan anderen door te geven.

iii. Je hoeft je helemaal niet in te werken op databases of het beheer van websites. Dat doen anderen voor je. Jij hoeft je alleen bezig te houden met de inhoud.daar komt nog bij dat je het vanaf thuis in eigen tijd kan doen met standaard apparatuur als een laptop, en internet en Word en Klaar is Kees! Gemiddeld zal het circa een uur per week in beslag nemen. Waarom zouden we het moeilijk doen als het op deze manier gewoon eenvoudig kan? Je wordt er weliswaar niet voor betaald, maar je krijgt misschien wel een goed gevoel bij het op deze manier onbaatzuchtig helpen van lotgenoten. Het geeft de initiatiefnemers in elk geval wel een goed gevoel om op deze manier met beperkingen om te gaan. Op deze manier blijft de website actueel en compleet. Het vraagt simpelweg teveel aandacht om dit aan een klein clubje van redacteuren over te laten. En het doet de gezondheid van de redacteuren met een lichamelijke beperking ook geen goed.De inhoud van het thema op de website wordt als het ware jouw ‘pakkie an’ of ‘jouw feestje’. Bij de lancering van de website zijn vrijwilligers voor elk (sub) thema welkom.

Lijkt dit je wat? Meld je aan via onderstaand formulier (aanmelding vrijwillige website) en de redactie zal contact met je opnemen.

Ook kan het zijn dat er thema’s ontbreken of er niet ingegaan wordt op lichamelijke beperkingen (zoals bijv. slecht zien of slechthorend zijn etc.) Dit komt niet omdat dat thema of die beperking door de redactie als minder relevant of erg beschouwd wordt, maar omdat er niemand binnen de redactie en de vrijwilligers is, die er tot dan toe ervaring en duidelijk verstand van heeft om daar iets zinnigs over te zeggen. Heb jij die ervaring en verstand van zaken van een - naar jouw mening- ontbrekend thema of lichamelijke beperking wél en wil jij de website op dat thema of voor die lichamelijke beperking opzetten en bijhouden, laat dit dan via de mail weten aan de redactie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

b. Ondersteuning en redactie

De redactie zoekt ook mensen, die hen willen helpen bij organisatorische werkzaamheden. Een paar personen met flinke lichamelijke beperkingen vormen momenteel de redactie van de website. Het is voor hen ondoenlijk en medisch niet mogelijk om de website voor de alle thema’s operationeel en actueel te houden. Zij willen wel, maar hun lichaam niet. We zijn daarom op zoek naar andere mensen (mensen met een lichamelijke beperking of hulpgevers of anderen), die samen met de redactie alle taken/klussen uitvoeren die bij de redactie en het beheer een (goed lopende) website komen kijken of mensen die zelf in de redactie plaats willen nemen. Dit kan van alles zijn: het kan te maken hebben met het dagelijks beheer van de website, het onderhoud van de website, PR opzetten en uitvoeren , contacten met themahouders tot en met het aansturen van het geheel etc. Wil jij de redactie ondersteunen met hand en spandiensten als vrijwilliger? Laat dit dan via de mail weten aan de redactie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geef daarbij bijv. aan wat voor soort ondersteuning jij zou kunnen geven. Met jou zal altijd afgestemd worden waarin je de redactie wil ondersteunen.

2. Innovatoren/onderzoekers kunnen op zoek zijn naar personen om de innovatie of een onderzoek echt op eindgebruikers te richten. In de praktijk blijkt vaak dat innovaties, die duidelijk in samenwerking met de doelgroep zijn ontwikkeld, iemand veel beter helpen dan oplossingen ‘van de tekentafel’. Vergelijkbaar geldt voor onderzoeken.

Wil je als innovator een innovatie starten of als onderzoeker een onderzoek aankondigen, waarbij je een bepaalde doelgroep zoekt met mensen met bepaalde eigenschappen of beperkingen neem dan via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) contact op met de redactie over de doelgroep en de omschrijving van de zoekopdracht op deze website. Maak daarin duidelijk wat voor soort onderzoek het is, welke eisen je stelt aan de vrijwilliger en wat en wanneer voor inzet je verwacht van vrijwilligers en wat je daar tegenover stelt aan de vrijwilliger. In overleg met de redactie van de website wordt bepaald of en op welke wijze dit verzoek overgenomen kan worden. De onderzoeken dienen te maken te hebben met de doelstellingen en onderwerpen van deze website.

Iedereen, die denkt tot de doelgroep te behoren en in principe vooralsnog bereid is om mee te werken, kan contact opnemen met de innovator om zelf onderling in detail af te spreken wat exact de bedoeling is en tegen welke voorwaarden/vergoedingen. Het is aan de bezoeker zelf om dit verder invulling te geven. De redactie van deze website heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor wat er uit voortkomt. Deze website biedt alleen innovatoren en doelgroepen de mogelijkheid om met elkaar in contact komen met het oog op het verkrijgen van goede of betere oplossingen voor eindgebruikers.

Op het moment van de lancering van de website is er uiteraard nog geen concreet verzoek van een innovator

3. PR van deze website

Deze website is het resultaat van 3 particuliere initiatiefnemers, die geen middelen beschikbaar hebben om een PR campagne te voeren om het onder de aandacht te krijgen van heel veel Nederlanders. Ook zijn de initiatiefnemers door hun lichamelijke beperkingen niet in staat om daar zelf veel inspanning en tijd aan te spenderen. Zij zouden er dan bovendien ook in gezondheid op achteruit gaan.

De initiatiefnemers zullen proberen aandacht te krijgen in de landelijke media en sociale media.

Mocht je als bezoeker van deze website de PR alleen of samen als vrijwilliger willen opzetten én uitvoeren in overleg met de redactie laat het via mail weten aan de website redactie. Ook hier staan geen financiële vergoedingen tegenover, maar het zou je een groot netwerk kan opleveren bij lokale en landelijke media.