Het proberen de overlast van je lichamelijke beperking zo klein mogelijk te houden is één, maar het is ook belangrijk om met je beperking een plezierig/zinvol leven te leiden. Dit is essentieel om verveling, piekeren of eenzaamheid te voorkomen.

Enkele tips om het verveling en piekeren te voorkomen of doorbreken: ga iets doen waar je plezier in hebt en wat je afleidt:

• Als je jouw huidige hobby niet meer gewoon kunt uitoefenen, kijk of je je hobby op de een of andere manier (gedeeltelijk of met aanpassingen) kunt blijven doen (de oplossingen kunnen soms heel simpel zijn zoals bijv. een kaartplankje.
• Zoek een nieuwe afleiding of een nieuwe hobby, die je met je beperking het liefst nog lang kunt doen, sporten/bewegen, meditatie/mindfulness/yoga, vermijd stress, en ga daarbij vooral met positief ingestelde mensen om of praat met anderen over je gedachten.
• Een zinvolle dagbesteding kan bijv. ook een betaalde baan of vrijwilligerswerk zijn. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dus als je hiervoor kiest, zoek dan iets wat, gezien je beperking, haalbaar en uitvoerbaar is. Mensen rekenen op je beschikbaarheid. Als zowel vrijwilligerswerk als betaald werk niet haalbaar zijn, is het zaak om iets anders te bedenken wat jou afleiding geeft om je levenskwaliteit optimaal te houden.
• Ook kun je je dag, afhankelijk van de mogelijkheden binnen je beperking, vullen met buitenactiviteiten en/of sporten. Sport (bijv. kracht- en conditietraining) en bewegen heeft voor mensen met een beperking fysieke en ook geestelijke positieve effecten: Door te bewegen, komen er bepaalde stoffen vrij waardoor je je mentaal beter kan/zal voelen. Er zijn voldoende websites waar informatie te vinden is over bewegen en sporten voor mensen met een lichamelijke beperking (zoek op internet maar op: ‘sport lichamelijke beperking’).
• Als zelf sporten niet meer gaat kan fysiotherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut ervoor zorgen dat je spieren zoveel mogelijk behouden blijven. Als je voor een vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering in aanmerking wil komen, dan is dit afhankelijk van je polis en heb je meestal een verwijzing van een arts nodig.
• Gemeenten kennen vaak (via WMO) een vorm van activiteitenbegeleiding voor mensen met een beperking, die gegeven wordt door deskundigen.

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.

Openstaande vragen en/of innovatiebehoeften: