Hier staan algemene en veiligheidsaspecten die op de hele website van toepassing zijn.

• De informatie op deze website kan voor heel veel mensen interessant zijn: mensen met een lichamelijke beperking in een of andere vorm(licht, ernstig, tijdelijk, continu of toenemend/progressief) of iemand jong of ouder is, of man of vrouw, in Nederland geboren of daarbuiten, en de oorzaak van de lichamelijke beperking doet er ook niet toe(ongeval, ziekte of leeftijd etc.) én voor alle hulpgevers, die elkaar helpen met tips, als ook tips van een lichamelijke beperking waardoor het hulpverlenen anders (gemakkelijker/lichter/beter).

   • Bij alle tips:de veiligheid staat op plaats nummer 1 en het behoud van zelfstandigheid op plaats nummer 2. Mensen met een lichamelijke beperking willen (meestal) - net als gezonde mensen -zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van anderen om zoveel mogelijk te kunnen doen wat en wanneer zij willen.
   • Het Pas-op! teken ( )wordt gebruikt waar veiligheid of gevaren een rol spelen.
   • Alle tips zijn aanvullend op wat medici in jouw specifieke situatie aangeven.
   • De bruikbaarheid van een tip is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie :
   • jíj, als persoon met een lichamelijke beperking, maakt alles mee en ervaart als geen ander je lichamelijke beperking aan den lijve en je kunt als geen ander bepalen of de tip voor jou veilig, nuttig en bruikbaar is.
   • jíj, als hulpgever, bent in staat om te beoordelen of jij in staat bent om de gewenste hulp te geven (bijv. als je als hulpgever niet sterk genoeg bent of te klein om iemand fysiek te ondersteunen: doe het dan niet want dadelijk loop jij blessures op en daar is niemand bij gebaat)Vraag uitleg of verduidelijking als de tip niet volledig duidelijk is: je kan deze vraag rechtstreeks aan lotgenoten of op de website stellen.

   • Alle tips zijn aanvullend op wat medici in jouw specifieke situatie aangeven.

   • Deze website is met name gericht op de (last van de) lichamelijke beperking en niet op de medische oorzaak daarvan. Vanuit de gedachte dat als je problemen hebt met lopen dan ben je vooral geïnteresseerd in oplossingen en kun je op basis van je eigen lichamelijke beperkingen en mogelijkheden (zelf of samen met hulpgevers) bepalen óf veilig uitproberen of een tip ook bij jóu werkt. Zo ja, dan ben je geholpen en zo nee, dan heb je het in elk geval geprobeerd. Deze website gaat dus níét over de behandeling van medische problemen, daarvoor ben en blijf je aangewezen op je behandelende medici.

   • Gebruik een hulpmiddel of vraag om hulp als je iets niet meer zelf kan doen.

    Soms kun je iets niet meer zelf doen. En dat is vervelend. En een hulpmiddel of hulp van een ander zou jou mogelijk of waarschijnlijk wel helpen. Toch hebben veel mensen schroom om een hulpmiddel te gebruiken of iemand om hulp te vragen. En dat is goed voor te stellen. Je doet er goed aan om deze schroom (toch) opzij te zetten, want jij hebt met name baat bij deze hulp en dit kan je leven alleen maar aangenamer maken. Bovendien leert de praktijkervaring - gelukkig - dat mensen in Nederland (ongeacht leeftijd, sekse, autochtoon of allochtoon, bekendheid van de fysiek beperkte etc.) je wel - vaak uit zichzelf - willen helpen. Geef duidelijk aan hoe men je het beste kan helpen en bedank de hulpgever altijd vriendelijk na afloop(‘ere wie ere toekomt’: een welgemeend compliment aan de hulpgever doet ook de hulpgever goed). Mocht iemand niet uit zichzelf hulp aanbieden, vraag het dan gewoon vriendelijk.

   • Wees creatief met het bedenken van -verantwoorde en creatieve oplossingen voor jezelf.

    Jij, als persoon met een lichamelijke beperking of hulpgever, maakt alles mee en ervaart als geen ander of een tip voor jou veilig en bruikbaar. Als er geen nuttige tips voor jouw situatie bij zitten, zie het als een uitdaging om een oplossing te bedenken, die in jouw situatie wel helpt. Probeer deze oplossing een paar keer uit en als het steeds helpt, dan heb je voor jezelf een oplossing gevonden. Het zou fijn zijn als je deze oplossing met lotgenoten zou willen delen op deze website in de vorm van een nieuwe tip met de button aan onderkant van het scherm.

   • Mogelijk of logisch kom je door jouw lichamelijke beperking minder gemakkelijk vanzelf in contact met jouw omgeving en dat die jou dan op een gegeven moment ook minder zal zien of mee laten doen. ‘Uit het zicht, uit het hart’ luidt het spreekwoord. Het kan helpen als je vrienden en kennissen actiever benadert(bijv. om samen ergens naartoe te gaan).
   • Houd een langere termijn voor ogen als je spullen aanschaft i.v.m. jouw lichamelijke beperking, zodat je ze langer kan gebruiken; ook als de lichamelijke beperking erger wordt.
    Een voorbeeld: stel je hebt een douchestoel nodig om veilig zittend te douchen. Als je er direct een koopt met (opklapbare) armleuningen, dan heb je er ook wat aan als je steun nodig hebt om te gaan zitten of overeind te komen. Of als je een rollator nodig hebt, neem dan een variant met ergonomische handgrepen voor meer grip en die inklapbaar is als je hem vaak moet meenemen of moet stallen.

   • Informatiebronnen (bijv. internet of boeken) met handige informatie worden gewoon genoemd bijv. de website met actuele informatie over de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) of de website voor het eenvoudig kunnen huren van aangepaste vakantielocaties, die je urenlang zoeken naar voor jougeschikte vakantieaccommodaties kan besparen. Er wordt vanuit gegaan dat elke website zelf zorgt voor actuele relevante informatie.

   • • Als er slechts een of meerdere producten, diensten, bedrijven, onderwijsinstellingen zijn die als enige(n) een oplossing bieden dan worden ze gewoon genoemd: ‘Ere wie ere toekomt’ is het motto. Een gegeven naam duidt er alleen op dat de tip in elk geval voor dat één persoon met een lichamelijke beperking of hulpgever relevante positieve ervaringen heeft met dat type/merk. Ik wil niet zeggen dat er niet meerdere producten zijn bij andere leveranciers of dat de verwijzing leidt tot . Het goedkoopste product. Het testen en vergelijken van producten of diensten gebeurd bijv. bij de consumentenbond. Er wordt vanuit gegaan dat als er anderen zijn, die hetzelfde kunnen of leveren zich zo nodig uit zichzelf melden bij de redactie van de website.
   • De inhoud van deze website is beschikbaar voor iedereen, die deze informatie gratis ter beschikking stelt aan anderen. Een verwijzing naar deze website is dan voldoende. Als iemand(bijv. een persoon, een stichting, een vereniging, een bedrijf of een organisatie etc.) bepaalde informatie van de website wil overnemen én daarmee direct of indirect financieel gewin heeft, dient dit voorafgaand met de redactie van de website afgestemd te worden.

   • De redactie van de website én ook degenen, die inhoud op de website hebben aangeleverd (met o.a. tips en antwoorden op vragen) zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruiken, opvolgen of toepassen van tips. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen waarheidsgetrouwe informatie aanlevert. Er wordt verondersteld dat degene, die een tip gebruikt, opvolgt of toepast voldoende ‘gezond’ verstand heeft om de tip te begrijpen en op een verantwoorde manier zelf of met een hulpgever uit te voeren.

   • Het innovatieplein is als het ware DE KRAAMKAMER VAN INNOVATIES: Op het innovatieplein staan alle individuele behoeften aan innovaties van deze website bij elkaar. Behoeften aan innovaties waar mensen met een lichamelijke beperking of privé-hulpgevers (mantelzorgers, buren, vrijwilligers, kennissen etc.) tegenaan ‘lopen’ en waar de individuele behoeftesteller en waarschijnlijk ook anderen veel baat hebben bij een oplossing.

   • Deze website stimuleert op 2 manieren dat er innoverende oplossingen komen voor problemen, waar mensen met een lichamelijke beperking of privé hulpgevers(te weten mantelzorgers, buren, vrijwilligers, kennissen etc.) tegenaan ‘lopen’.

   • Dit gebeurt ten eerste op het innovatieplein(bereikbaar met button bovenaan het scherm). Op het innovatieplein staan de (individuele) behoeften van mensen met lichamelijke beperkingen.
   • De buitenwereld (bedrijven, onderwijsinstellingen, studenten etc) kan ten tweede in contact komen met de behoeftesteller en andere eindgebruikers, waardoor de ontwikkeling van een pragmatische werkende oplossing gestimuleerd wordt.

Als persoon met een lichamelijke beperking of als privé hulpgever kun je een nieuwe individuele innovatiebehoefte op deze website plaatsen via de button onderaan in het scherm. De redactie van de website zal contact met jou opnemen over jouw innovatiebehoefte en daarna op de afgesproken wijze op de website plaatsen.

Als er volgens de behoeftesteller een goed antwoord of werkende innovatieve oplossing is gerealiseerd wordt de behoeftesteller vriendelijk verzocht om dit door te geven aan de redactie en komt daaruit wellicht een nieuwe tip voort voor anderen.

Dit plein is ook interessant voor iedereen, die wellicht een oplossing kan ontwikkelen. Denk bijv. aan een innoverend bedrijf, zzp-er, een onderwijsinstelling, een student die een stage of afstudeer opdracht zoekt, een willekeurig iemand, die handig en creatief is in het bedenken of realiseren van nieuwe oplossingen. Of een professional(bijv. verpleegkundige, therapeut of arts) in actieve dienst of niet (gepensioneerd of van werk veranderd) die uit eigen ervaring oplossingen kent. Of ook kan het zijn dat een bedrijf al een oplossing heeft, maar dat deze nog niet bekend was bij de behoeftesteller. Het maakt niet uit!

Je kan als innovator met de behoeftesteller via e-mail contact opnemen om bijv. meer te weten te komen over de behoefte en mogelijke oplossingen.

Deze website stimuleert innovators(bedrijven, personen, onderwijsinstellingen) ook om desgewenst in contact te komen met (proef) personen uit de juiste doelgroep: zij kunnen via deze website bij de bovenbutton GEZOCHT aangeven welke personen met welke lichamelijke beperkingen zij zoeken voor het optimaal af te stemmen van de innovatie met beoogde eindgebruikers. Opdat de innovatie nog meer gericht is op de eindgebruiker in spé en ook de innovator (nog) beter in staat gesteld wordt om een echt goed werkende oplossing te ontwikkelen voor een zo groot mogelijke doelgroep en wellicht een marktaandeel te ontwikkelen.

Er zijn vanuit de website geen financiële bijdragen voor innovaties.

VEILIGHEID

Voer een tip niet klakkeloos uit : De aanname is dat jij weet wat je doet en wat je (nog wel) kan. Voor alle duidelijkheid: als een professionele hulpgever (bijv. een fysiotherapeut) je dringend afraadt om een tip te gebruiken: GEBRUIK DE TIP DAN NIET!

Twijfel je of opvolging van een tip voor jou wel veilig is, raadpleeg dan altijd een professionele hulpgever!

Probeer een tip samen met een hulpgever uit, die meteen kan ingrijpen, bj mogelijke problemen (bijvoorbeeld om te voorkomen dat je valt).

Durf tips naar eigen inzicht verantwoord aan te passen. De kans is klein dat iemand exact dezelfde lichamelijke beperkingen heeft als de tipgever. Als een tip bij jou niet het beoogde effect heeft en die tip voor jou een belangrijk probleem oplost, durf verantwoord creatief d.w.z met kleine wijzigingen bij jou deze tip, uit te voeren. Kijk daarbij positief kritisch naar wat er in jouw geval nog beter kan. En als je iets gevonden helpt, fantastisch en nog mooier als je ook via deze website lotgenoten hierover informeert door de tip te verbeteren.

Voor je veiligheid én zelfstandigheid is het handig om veelvoorkomende handelingen zoveel mogelijk op dezelfde manier uit te voeren(‘op de automaat’) en veelgebruikte spullen op dezelfde plek, waar je zelf bij kan, te bewaren.